Lawaai maakt je ziek

Pin
Send
Share
Send
Send


Een studie-evaluatie uitgevoerd door de Research Association "Noise & Health" namens de WHO toont aan dat mensen die lijden aan slaapstoornissen als gevolg van geluidsoverlast een significant hoger risico hebben op allergieën, hart- en vaatziekten, hypertensie en migraine. Naast zien is horen een ander belangrijk zintuig, omdat horen essentieel is voor onze sociale interactie.

Horen in een altijd luide omgeving

Als u slecht hoort, kunt u ook slecht met anderen communiceren. Dit beperkt het vermogen om te socialiseren en te socialiseren. Isolatie en isolatie kunnen bedreigen. Het gehoor veroorzaakt ook waarschuwingen en alarmeert ons wanneer er gevaren zijn.

Maar: het oor wordt bedreigd, omdat onze omgeving vandaag niet meer zwijgt. Wegverkeersgeluid, vliegtuiglawaai zelfs het alomtegenwoordige commerciële geluid of het geluid van de wijk echoën onze oren. In de tussentijd klinken de geluiden bijna 24 uur per dag op ons - en dat kan je op de lange duur ziek maken.

Ruis als een dubbel gevaar

Er zijn twee risico's te onderscheiden, namelijk de schade aan het gehoor zelf en de psychologische effecten van permanente geluidsoverlast. De feiten spreken voor zich: oorsuizen en doofheid zijn veel voorkomende ziekten geworden. Het verontrustende is dat maar liefst 15 procent van de jongeren al zo slecht horen als 50-jarigen. Elk jaar worden 6000 nieuwe gevallen van "lawaai-geïnduceerd gehoorverlies" erkend als een beroepsziekte.

De psychologische gevolgen zijn soms zelfs verdergaand: gebrek aan concentratie, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, leerstoornissen bij kinderen, slaapstoornissen of psychiatrische aandoeningen bij een hartaanval.

Effect van lawaai

Het pathogene effect van ruis is niet zo gemakkelijk te beoordelen als bij een infectieziekte waarbij de oorzaak wordt gevonden en detecteerbaar is met een pathogenese. Het gezondheidsschadelijke effect van lawaai is - afgezien van gehoorbeschadiging - meestal een lang, moeilijk te begrijpen proces, dat beïnvloed kan worden door tal van andere factoren.

Wat is eigenlijk lawaai?

We kunnen onze ogen sluiten - niet onze oren. Ruis vermijden is daarom niet altijd gemakkelijk. Ruis is een ongewenst, onaangenaam of schadelijk geluid. Geluid als fysieke hoeveelheid is precies meetbaar - ruis is echter een volledig individuele kwestie. Hier spelen factoren als gevoeligheid en de innerlijke beoordeling van wat als geluid wordt ervaren een beslissende rol.

Het is ook belangrijk als het geluid permanent is of als het slechts tijdelijk op onze oren klettert. De pijngrens voor onze oren is 120 decibel, maar ook straatlawaai met ongeveer 80 decibel kan je op de lange duur ziek maken.

volume
1 decibelGehoordrempel - de mens kan geluiden waarnemen
10 decibelRitselend blad
60 decibelNormale ruis
80 decibelDrukke straat, snelweg
85 decibelDe geluidsgolven kunnen de gehoorcellen verzwakken en ze onder voortdurende belasting vernietigen.
90 decibelZware vrachtwagen
110 decibeldiscotheek
120 decibelGeluidsgolven worden als pijn ervaren
130 decibelvliegtuiglawaai

Rust en stilte - niet gemakkelijk te vinden

Een constant hoog geluidsniveau in de leefomgeving is een risicofactor voor veel lichamelijke klachten. Doorgaande geluidshinder heeft echter ook sociale consequenties: geluid kan leiden tot slaapstoornissen, die op hun beurt van invloed zijn op de prestaties op het werk of op school. Geluid op drukke wegen verstoort ook het begrip in het gezin of bij de buren en beperkt de speelmogelijkheden voor kinderen. Dit kan leiden tot isolatie en uiteindelijk tot eenzaamheid van de mensen.

9 strategieën voor meer stilte

De Duitse Vereniging voor Akoestiek (DEGA) geeft 9 tips over hoe je meer vrede kunt brengen in je dagelijks leven:

  • overweging Maak niet meer geluid dan absoluut noodzakelijk en vermijdbaar is onder de gegeven omstandigheden.
  • Bescherm jezelf: Draag altijd gehoorbescherming als het wordt voorgeschreven of raadzaam is. Gebruik alleen producten met optimale bescherming.
  • Bescherm uw kinderen: Controleer het speelgoed van uw kinderen! Crackers en afschrikwekkende pistolen kunnen aanzienlijke schade aan uw gehoor veroorzaken, zelfs met kortetermijneffecten!
  • Houd gehoorbescherming gereed: Controleer voor elke activiteit of gehoorbescherming noodzakelijk is: bijvoorbeeld bij het maaien van het gazon, bij het maaien van de heg of bij het verbeteren van het huis.
  • Denk aan je vrienden: Moedig vrienden en kennissen aan om hetzelfde te doen en heroverweeg elke dag de bovenstaande punten.
  • Rustige vrijetijd: Doe niet aan recreatieve activiteiten die gepaard gaan met veel lawaai.
  • Kamer volume: Zorg ervoor dat u de volume-instelling op uw radio en televisietoestellen kritisch controleert, zodat u van dagelijks geluid kunt genieten.
  • Check-ups: Laat uw gehoor regelmatig controleren door professionals.
  • Stil vaker stilte: Herzie uw gewoonten: Moet de CD-speler, radio of tv op de achtergrond draaien? Iedereen kan de eerste stap zetten tegen de ergernis veroorzaakt door te veel lawaai, namelijk om hun eigen geluid te vermijden. Dat wil zeggen, de CD-speler of de TV schakelt gewoon uit en laat de rust op zichzelf komen. Omdat: we beslissen door ons gedrag en onze levensstijl, of het stiller om ons heen is of niet.

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send


Video: 'Mensen worden ziek van laagfrequent geluid' (Augustus 2020).

Загрузка...

Загрузка...

Populaire Categorieën