Citalopram

Pin
Send
Share
Send
Send


Gebrek aan rijden, slecht humeur en geen vrienden in dagelijkse activiteiten zijn typerend voor een geremde apathische depressie. Het antidepressivum citalopram kan helpen de stemming te verlichten en opnieuw nieuwe impulsen te vinden. Het is voorgeschreven sinds het midden van de jaren 1980 en is sinds 1990 een van de meest gebruikte antidepressiva.

SSRI en citalopram

Volgens de huidige stand van onderzoek is een gebrek aan bepaalde boodschapperstoffen in de hersenen verantwoordelijk voor de humeurigheid en de vreugdeloosheid die men tijdens een depressie ervaart. Het mist zowel noradrenaline, een activerende boodschapperstof als serotonine, die voornamelijk verantwoordelijk is voor de stemming. Citalopram komt op dit punt tussenbeide.

Citalopram behoort tot de groep van selectieve serotonineheropnameremmers, de SSRI (selectieve serotonineheropnameremmers). Kenmerkend voor de SSRI is het activerende en stemmingsverbeterende effect ervan. Dit is in tegenstelling tot andere antidepressiva zoals mirtazapine, die meer depressief en kalmerend zijn. De toename in aandrijving is gewenst, maar het gevaar bestaat dat dit tot innerlijke onrust leidt. Daarom moeten patiënten of familieleden, vooral aan het begin van de therapie, zeer waakzaam zijn en onmiddellijk naar de arts gaan zodra zij een verergering van de depressie bemerken tijdens het gebruik van de nieuwe medicatie.

Rijdverhoging en gemoedsverbetering

De toename van de drive van citalopram en met name van deze hele groep geneesmiddelen herbergt ook een ander neveneffect als een gevaar. De verhoogde impuls treedt op kort na het begin van de inname, terwijl de sfeerverlichting en dus het antidepressieve effect pas na drie tot vier weken volledig effect heeft. Vanwege deze vertraging kan citalopram, maar ook de andere SSRI's, het zelfmoordgedrag in de eerste weken verhogen.

De andere geneesmiddelen in de SSRI-klasse - fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline - komen sterk overeen met citalopram. Het voordeel van citalopram ten opzichte van andere SSRI's is dat de afbraak ervan een specifiek leverenzym (cytochroom P450) vermindert. Deze enzymen zijn belangrijk omdat ze niet alleen antidepressiva, maar ook veel andere medicijnen afbreken. Als ze worden geblokkeerd door SSRI, kan er een vertraging optreden in de afbraak van andere geneesmiddelen. Dit kan in het slechtste geval gepaard gaan met drugsvergiftiging als bijwerking.

Effect van citalopram

SSRI's blokkeren selectief de transporter voor de heropname van serotonine in de zenuwcellen. Citalopram verhoogt dus de concentratie en het effect van serotonine op de speciale serotoninereceptoren van de zenuwen in de hersenen en leidt dus tot een verbeterde gemoedstoestand. In tegenstelling tot andere antidepressiva, zoals de tricyclische antidepressiva, heeft citalopram nauwelijks invloed op receptoren in de hersenen en het zenuwstelsel. Dat is de reden waarom citalopram een ​​lager bereik van bijwerkingen heeft.

Citalopram-bijwerkingen

De belangrijkste bijwerkingen van citalopram en de SSRI in het algemeen zijn misselijkheid en braken. Citalopram wordt ook relatief vaak geassocieerd met slapeloosheid en hoofdpijn als bijwerkingen. Zelden treden manische reacties, duizeligheid en innerlijke agitatie op als bijwerkingen. In sommige gevallen is ook vertraagde ejaculatie gerapporteerd.

De bijwerkingen van SSRI's zijn over het algemeen lager dan die van tricyclische antidepressiva vanwege hun specifieke doelwit van serotoninereceptor. Omdat ze minder binden aan histamine-receptoren, is gewichtstoename minder waarschijnlijk. Net als gewichtstoename, zullen bijwerkingen zoals droge mond, hartkloppingen, lage bloeddruk, wazig zicht en convulsies zich waarschijnlijk niet voordoen in tegenstelling tot tricyclische antidepressiva.

Interacties met citalopram

Het gelijktijdige gebruik van citalopram met andere psychotrope geneesmiddelen leidt meestal tot een langzamere afbraak van deze geneesmiddelen in het lichaam. Daarom kan een dosisaanpassing van de afzonderlijke geneesmiddelen noodzakelijk zijn. Stoffen waarvan de kans groter is dat ze in combinatie met citalopram in het lichaam blijven, zijn tricyclische antidepressiva, haloperidol, fenytoïne, carbamazepine, diazepam en lithiumzouten.

Een combinatie van citalopram en andere SSRI's met monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) is zelfs gecontraïndiceerd. Het gelijktijdig gebruik van beide antidepressiva kan leiden tot een wederzijdse toename van het effect. Dit zou leiden tot een overmatig en moeilijk te controleren serotonineniveau in de hersenen. Dit gaat gepaard met het risico op aanvallen en vergiftiging, wat uiteindelijk kan leiden tot het serotoninesyndroom. Deze vergiftiging veroorzaakt misselijkheid, braken, blozen, verwarring, onvrijwillige tremor en convulsies.

Opmerkingen over het geneesmiddel Citalopram

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send


Video: Geneesmiddel van de week - Citalopram (Augustus 2020).

Загрузка...

Загрузка...

Populaire Categorieën